Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Partner Factories

Able to source across multiple industries: Yes

Production Capacity

Verified
confidential confidential confidential

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Wearing Machine N/A 40
Wearing Machine N/A 3
Cutting Machine N/A 1
Cutting Machine N/A 4
Sewing Machine N/A 30
Gửi email cho nhà cung cấp này